۳۰۰,۰۰۰ تومان

صحرای بی نبات پر از خشکی
گوئی که که سوخته است با برنجک

دقیقی.

در انبار موجود نمی باشد