توضيحات شمع قلمي ٥٠ سانت ايمپريال

-ساعت سوخت حدود ٢٠ الي ٢٤ ساعت

– جعبه هاي شمع قلمي ٥٠ سانت به صورت ٦ عددي هستند.

– ميتوانيد در يك جعبه رنگ هاي مختلف انتخاب كنيد.

-نوع جعبه هارد باكس و كادويي مي باشد.

-حداقل ميزان خريد يك جعبه

-بدون اشك و دود

حداقل تعداد انتخاب برای این محصول ٦ عدد می باشد