شمع وارمر دایره ای

شمع وارمر ایمپریال دارای 2 مدل قلبی و دایره ای است و هر دو دارای رایحه می باشند.

شمع های وارمر دارای قالب های شفاف هستند و در بسته های 12 عددی ارسال می شود.

در هر بسته 12 عدد شمع وارمر فقط از یک مدل قلبی یا دایره ای می توان انتخاب نمود.
می توانید در یک بسته رایحه های مختلف انتخاب نمایید.

زمان روشنایی : 4 ساعت

تعداد رایحه ها : 16 رایحه